Oberon bioresonans för analys och behandling.

Frekvensbehandling har används sedan 1920-talet . Principen för frekvensbehandling är genial. Allt har en rörelse, eftersom det är byggt av atomer. Rörelse kan mätas i frekvens. Allt har sin egen frekvens, eller om man så vill, en frisk frekvens. Om vi känner till denna friska frekvens, så kan ett instrument detektera avvikelser. Vid avvikelser kan vi hjälpa organet att återfå den friska frekvensen, så att de kan fungera som det är meningen.

Oberon bioresonans.

Oberon är ett instrument som har en avancerad grafisk prestation, vilket är enkelt att
använda för både analys och behandling. Oberon har förmåga att detektera obalanser i den mänskliga vävnaden. Sammantaget ger det stora möjligheter vid såväl analyser som behandling. Med ett frekvensinstrument som Oberon kan vi dyka in i kroppens alla vrår. Vi kan se på hela organ såsom lungor, blodkärl, hjärta, njurar, tarmar med flera. Det går att nå kapillärer, mitokondrier samt cellmembran och även de
hormonproducerande körtlarna. Vi har möjlighet att se belastningar i samtliga system i kroppen. Det kan vara helt avgörande för att finna orsaker till ohälsa. Ofta kan symtom visa sig på ett ställe, men orsaken kan bero på bristande funktion någon
annanstans i kroppen.

Mentala problem

Vi kan fokusera direkt på den känsla som stör personen eller jobba med de trauman ”som finns med i ryggsäcken”. Hästar och Hundar – Djuren visar kanske tydligt att något är fel, men har svårt att beskriva smärtan eller rädslan. Där har vi unika möjligheter att hjälpa dem.

Arbetsmetod

Instrumentet är ansluten till en PC, och allt arbete styrs från PC:n. Utifrån vad personen beskriver som besvärande startar vi i programmet alltid med en scanning av de berörda organen. Efter några minuter har vi en god överblick över var det finns obalanser som kan störa kroppens funktioner. Därifrån finns det två möjligheter, att behandla direkt eller att först utföra analyser.