Korrigering av Atlaskotan

Atlaskotan – översta kotan (C1) i nacken.

Atlaskotan kan ge oss en massa symptom/besvär om den är i olag/förskjuten. Kotan kan vara felplacerad redan från födseln. Ofta vid en fallolycka eller whiplasholycka kan förskjutningen förvärras.

En förskjuten atlaskota kan vara en bidragande orsak till:

  • Svåra ryggproblem
  • Huvudvärk
  • Yrsel/balanssvårigheter
  • Ont i nacken
  • Nackspärr
  • Muskelvärk
  • Smärtor i höftlederna
  • Depressioner

Atlaskotans felaktiga position ökar trycket på intill liggande nerver och blodbanor. Kroppen kan till och från kompensera atlaskotans sedan födseln felaktiga läge och därmed undvika uppkomsten av alltför kraftiga besvär.

Det finns faktiskt personer som trots en förskjuten atlaskota endast lider av mycket få besvär, åtminstone upp till en viss ålder, men genom den ytterliga förvärringen av kotans position som en whiplashskada kan leda till, räcker kroppens egen självreglerande förmåga inte längre till för att återhämta sig till ett besvärsfritt tillstånd.

Den enda möjligheten att häva kroppens obalans består av att återföra atlaskotan till sitt korrekta läge.

Problemen kan lösas enkelt, varaktigt och riskfritt, i normala fall med en enda behandling och uppföljande massage.