Bindvävsmassage

Är en metod för att på reflexologisk väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ. Massagen består av olika tekniker för töjning av hud och bindväv.

Bindvävsmassage som behandlingsform upptäcktes av den tyska sjukgymnasten Elisabeth Dicke 1929. Genom att massera sig själv motverkade hon en svår cirkulationsrubbning i ett ben och räddade det från en förestående amputation. Senare vidareutvecklade hon metoden tillsammans med läkarna Kohlrausch och Teirich-Leube vid Medicinska universitetskliniken i Freiburg. Metoden används nu av sjukgymnaster i flera länder (på senare år även i Sverige), samt av olika alternativa behandlare. Bindvävsmassagen kom till Sverige på 1970-talet.

Bindvävsmassage är inte massage i vanlig mening (se Klassisk massage). Metoden innebär en töjning av bindväven i huden för att på reflexmässig väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ och funktioner.

Sedan tidigare kände man till att hudområden på kroppen och inre organ ofta har samma autonoma nervförsörjning Vid sjukdomar och störningar i inre organ kan förändringar visa sig på motsvarande områden på kroppsytan Det finns både hud-, muskel- och bindvävszoner. De förstnämnda ger ofta upphov till spontana besvär, medan bindvävszoner vanligen upptäcks först vid en undersökning.

De områden på kroppen som används för att ställa diagnos är rygg och bäcken. Förändringar i en bindvävszon kan kännas, främst som en nedsatt rörlighet mellan hudlagren, och även ses: en bindvävszon kännetecknas av indragna band i huden, flata indragna vävnadsområden, upphöjda vallar runt dessa indragningar eller förändringar av muskulaturen.

Genom bindvävsmassage påverkas de autonoma nervändarna i hudområdena, i första hand på bäcken, rygg och buk. Detta är en grundbehandling som alltid genomförs. Beroende på besvärens art behandlas sedan ytterligare delar av kroppen.

Det finns olika tekniker inom bindvävsmassagen:

– Fasciateknik: drag i huden med fingrarna.

– Underhudsteknik: en mer kontinuerlig dragning som bör kännas rispande eller skärande.

Om behandlingen utförs på felaktigt sätt kan felreaktioner uppstå för den behandlade, såsom huvudvärk, svettningar eller en brännande känsla över det behandlade området.

– Hudteknik: lätta dragningar av mer skonsam art än ovan nämnda.

– Lösgörande teknik: en form av hudrullning.

Bindvävsmassage används vid olika slags problem såsom reumatiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar, förstoppning, huvudvärk, läkning av brännskador m.m