Bowenterapi

Bowenterapi är en mjuk kroppsterapi som gör det möjligt för kroppen att läka
sig själv.
Läkning sker om och när klientens kropp är redo för det. Det kan ske med
detsamma eller en tid efter behandling.
Tom Bowen föddes i Australien (1916). Tom utvecklade sin metod hela tiden
med hjälp av sina kunskaper i massage, osteopati och kiropraktik samt
kunskaper han fått av andra terapeuter.

Hur fungerar bowenterapi?

Exakt vad som händer i kroppen när man får Bowenbehandling är hittills ingen
som vet säkert. Vad man vet genom terapeuter och klienters erfarenhet är:

 • Stimulerar lymfan- och blodcirkulation – effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus, bakterier.
 • Korrigerar – sned rygg, vridet bäcken kan korrigeras.
 • Balanserar – Känner sig mer balanserad fysiskt och psykiskt. Kroppen hittar jämnvikt (homeostas).
 • Reducera smärta.
 • Hämmar inflammation.
 • Ökar smidighet – Musklerna förlängs-spänningar släpper.
 • Stimulera nervsystemet – hjärnan får information om var i kroppen det finns behov av läkning.
 • Frigör – blockerad energi, pat. Kan uppleva pirrningar, värme, ilningar m.m. spridas i kroppen.
 • Frigör känslomässiga spänningar.
 • Reducera stress.
 • Stimulerar utrensningsorganen m.m.

I varje kropp finns meridianer, kanaler där vår livsenergi (qi) flödar. De olika
meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ. Meridianerna kan ha
ett visst antal ”öppningar” i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energi i
en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, ex. smärta, spänningar
och organstörningar. Genom att stimulera dessa punkter kan man frigöra den
blockerade energin vilket leder till att kroppen kommer i balans.

VAD GÖRES I BEHANDLING
När man utför ett typiskt Bowengrepp – Rullning – jmf med att rulla över en
gitarrsträng – ökar vibration som sprids i strängen. Här rullar vi över muskeln –
vibrationer sprids i muskeln – stimulerar blod och lymfa samt slappnar av
muskeln. Man kan med ett litet tryck skapa en subtilare vibration – det uppstår
lägre frekvenser – som våra hjärnvågor. Man kan enkelt säga att dessa
rullningar/vibrationer har kommunikation mellan hjärnan och kroppen. Hjärnan
kan ha fått en felaktig information som gör vissa blockeringar. Så när vi går in
och gör våra rullningar/procedurer ger vi ny information som sedan skickas till
berörda områden/obalans som sedan korrigeras.
Fascian – bindväv som omsluter muskler och organ – fungerar som en
förmedlare mellan olika kroppsdelar – vibrationerna skickas till andra delar av
kroppen. Under behandlingen gör terapeuten pauser efter vissa procedurer, så hjärnan
börjar bearbeta information. Man kan säga under pauserna börjar
behandlingen. Pat måste komma ihåg att dricka vatten för att förstärka behandlingen.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR
Brukar rekommendera 3 beh med ca 7-10 dagars mellanrum. Sedan kan man ta
lite längre mellan beh. Beror ju också på hur djupa problem/symtom man har,
hur länge man haft obalanserna
Under tiden man tar Bowenbeh. Rekommenderas inte att ta andra
behandlingar. Hjärnan får för mycket information, vet inte vad som gäller.
Kan verkligt rekommendera denna behandling. Kunder som börjat med den vill
helst fortsätta med Bowen därefter. De känner sig starkare i både kropp och
själ.