MID-laserbehandling

Laserterapi är en cellbehandlingsmetod.

En laser är en ljuskälla, det vill säga en lampa. Lasern avger ljus ett mycket smalt spektrum och är synligt om det är enfärgat. Förutom detta så är laserljuset välordnat. I jämförelse med andra ljuskällor kan man säga att laserljuset i den bemärkelsen är rent.

Det har länge varit känt att vissa molekyler/enzymer i däggdjursceller (även människan) är känsliga för ljus. Förenklat kan dessa ämnen liknas med andra kända fotoreceptorer som klorofyll i växter, rodopsin (rött pigment i näthinnans stavar) m fl.

Absorption av laserljuset leder också till bildandet av små mängder fria radikaler. Dessa triggar olika transkriptionsfaktorer som finns i cellen, vilket i sin tur leder till en uppreglering av en lång rad gener som inverkar på cellens funktion.

Laserterapi: Kan användas för bl. a. förbättra sårläkning, minska smärta och svullnad samt förbättra läkning vid olika inflammatoriska tillstånd. Försök visar att laserterapi har bäst effekt på celler med nedsatt funktion. Grovt förenklat kan man säga att de fotobiologiska förloppen leder till en normalisering av cellfunktionerna.

Fördelar med Laserbehandling:

Snabba resultat, ingen risk att förvärra en skada.

Effektivare behandling av framför allt, inflammatoriska tillstånd.

Minskar smärta omedelbart.

Smärtfritt, biverkningsfritt, lätt att använda.

Hur många behandlingar behövs?

Varierar beroende på vad det är som behandlas.

Normalt brukar det behövas runt 5 gånger för att få långvarig effekt. Det är bra att behandla med tätare intervaller i början.

Bra vid: Tennisarmbåge, Akillestendinopati, Artroser, Reumatoid artrit, nacksmärta, ländryggssmärta, lymfödem, tinnitus, inflammatorisk acne, muskelsmärta, laser ger goda resultat vid svår läkta sår