Homeopati

Homeopatins grundidé har varit känd i 2500 år.

Men homeopatin har bara använts i praktiken som läkemetod under de senaste 200 åren. Det var den tyske läkaren & kemisten Samuel Hahneman (1755- 1843) som återupptäckte homeopatins principer & lagar.

Hahneman var missnöjd med de kraftiga biverkningar som dåtidens mediciner gav. Genom tester med medel av vissa örter, som gavs till friska människor, upptäckte han att han framkallade den sjukdom som medlet var avsett att bota. Med utgångspunkt från det, kom han på en stegvis förtunning av ett läkemedel, s.k. potensering (utspädning plus skakning) i små doser stimulerar kroppen till läkning. Man kan här jämföra vaccinering, där man använder sig av små men mätbara doser av samma smittoämne som ingår i sjukdomen för att stimulera kroppen i förebyggande syfte.

Homeopatin är baserat på en mycket enkel och naturlig princip,

”SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR” – LIKA BOTAS MED LIKA

Det betyder att en substans som har förmåga att skada kroppen också kan bota den, förutsatt att den intas i extremt små, och därför säkra doser.

En del av dessa medel kan vara så utspädda att man kan säga att de tycks innehålla ett ”minne” av originalsubstansen i energiform. Detta i sin tur aktiverar något mystiskt icke- fysiskt i kroppen. Hahneman kallade detta mystiska för livskraft eller livsenergi QI.

Det är den som, tillsammans med andra faktorer, kontrollerar och reglerar kroppens självläkande mekanismer. Det är också den som enligt akupunkturläran flyter i meridianerna.

Livskraften är mycket effektiv och intelligent och försöker hålla kroppen så frisk som möjligt. Det finns därför en anledning till att man blir sjuk, en förkylning tex, kan vara ett sätt för kroppen att bli av med toxiner, för att på så vis komma i balans igen. Feber är ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion och bränner upp avfall. Hudbesvär kan ses som att kroppen håller problemen så långt borta från inre vitala organ som möjligt. Om man använder cortisonsalvor tex. kan man undertrycka denna naturliga process och driva problemen tillbaka in i kroppen, och på så vis ställa till med värre problem.

I vår tid då människor dagligen utsätts för kroppslig och själsliga påfrestningar behövs homeopatin mer än någonsin för att återställa balansen.

Först försämring

Vissa besvär kan ibland blossa upp och bli sämre ett tag för att sedan gå tillbaka och läka ut.

En utrensning genom luftvägarna, tarm eller lungor, som töms på slem, är också vanligt.

Somliga reagerar inte alls men läkning sker ändå.

Man bör också vara medveten om att ett homeopatmedel verkar och läker långt efter det att kuren är slutförd

Många sjukdomar och sjukdomssymtom kan få hjälp till förbättring med hjälp av homeopatmedel.