BPro Pulsvågsmätning

BPro A-Pulse Casp är en revolutionerande produkt för integrativ medicinsk screening.

Det är möjligt att noggrant mäta det centrala Systoliska aortatryck (Casp) som är blodets tryck vid roten av aortan. Casp har visat sig som en viktig benämningsfaktor för stroke och andra hjärt och kärl sjukdomar.

GENOMBROTT – att tidigt kunna ge en diagnos om det finns risk för förkalkade kärl – Ateroskleros (plackbildning), vilket ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. BPro är en screening utrustning som mäter artärstelheten och andra parametrar som påverkar hjärt/kärl risk.

Ett stort problem idag är att många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har normala analysvärden. De har ofta normala värden på blodtryck, blodfetter och vilo-EKG m.m. Den cirkulatoriska katastrofen kommer utan förvarning. Med BPro har man en god chans att hitta dessa patienter innan de drabbas.

Man kan även se hur effektivt behandling/mediciner fungerar. Åtgärder kan vara kost, livsstilsråd, kosttillskott, naturläkemedel m.m. Hänvisning till hjärtläkare vid behov.

Ateroskleros – är en omfattande sjukdom som orsakar mer än hälften av tidiga dödsfall i Europa. Därför är förebyggande åtgärder av största vikt: ju tidigare sjukdom upptäcks desto större chans har patienter att överleva. Ateroskleros som upptäcks på ett tidigt stadium kan följas av en effektiv terapi för att stävja sjukdomen.

BPro – är en medicinsk uppfinning som mäter artärstelhet på ett enkelt, snabbt och bekvämt sätt. Artärstelhet har i vetenskapliga studier visat sig vara en mer pålitlig parameter vid bedömning av hjärt- och kärlrisk än högt blodtryck.

BPro – mäter den arteriella puls vågformen

– När vänster hjärtkammare pumpar ut blod till aortan (systoliska trycket), registrerar den störning i en våg som initialt färdas genom artärer från hjärtat mot det arteriella trädet (kärlen).

– Reflekterar vågen som återvänder från periferin – diastoliska trycket

Det systoliska trycket är det maximala trycket i artärerna när hjärtat pumpar ut, medan det diastoliska trycket är det lägsta trycket när hjärtat slappnar av.